Zakynthos – paszport czy dowód?

23 października 2018

Osoby, które zamierzają przebywać na terytorium Zakynthos 90 dni (ale nie dłużej niż 90 dni), nie muszą posiadać wiz wjazdowych. Dokumentami podróży uprawniającymi do przekroczenia granicy, a także pobytu na „Wyspie Zapachów” (Zakynthos) są ważny paszport lub dowód osobisty. Jako że na terytorium Republiki Greckiej obowiązują przepisy o swobodnym przepływie osób, turyści z Polski mogą legitymować się wyłącznie wspomnianymi dokumentami.

Uwaga! Paszport lub/oraz dowód osobisty nie mogą nosić śladów zniszczenia.

Zobacz Również

Komentarze