Wiza do Jordanii

16 grudnia 2018

Na wstępie należy zaznaczyć, że obywatele polscy są zobligowani do posiadania wiz uprawniających ich do przejazdu, a także pobytu na terenie Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego. Wizy pobytowe (wizy jednokrotne) mogą oni kupić na międzynarodowych przejściach granicznych, z wyjątkiem przejścia granicznego na moście Króla Husajna – Allenby Bridge. Wiza jednokrotna to koszt rzędu 40,00 dinarów jordańskich (JOD).

Rodzaje wiz

Najczęściej spotykanym rodzajem wiz są wizy jednokrotne, uprawniające do jednokrotnego wjazdu na terytorium państwa. Dokumenty te są wydawane na okres jednego miesiąca (30 dni), z możliwością przedłużenia do 3. miesięcy.

Wizy nr 2

Innym rodzajem wiz są wizy wielokrotne, o które podróżni mogą ubiegać się w jordańskich misjach dyplomatyczno – konsularnych poza granicami Polski.

Zobacz Również

Komentarze