Ulga na internet – czym jest i komu przysługuje?

17 maja 2022
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Stałe łącze internetowe to narzędzie, które dla większości ludzi jest dzisiaj niezbędne zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Nie wszyscy jednak wiedzą, że po spełnieniu pewnych warunków koszty uzyskania takiej usługi można legalnie odliczyć od podatku. Jak to zrobić? Aby się tego dowiedzieć, przeczytaj poniższy artykuł.

Co to jest ulga na internet?

Ulga na internet została wprowadzona do polskiej legislacji w 2005 roku. Miało to być narzędzie zachęcające przeciętnych Polaków do korzystania z najnowocześniejszych wówczas zdobyczy technologicznych. Choć dzisiaj nikogo nie trzeba już przekonywać, że internet domowy jest czymś wyjątkowo użytecznym, ulga na to medium pozostała w polskim prawie i nadal można z niej korzystać.

Jak to działa? Składając deklarację podatkową za dany rok, podatnik odlicza od dochodu koszty zakupu usługi. W tym celu wypełnia załącznik PIT/O, a następnie łączną kwotę odliczeń od dochodu przepisuje do podstawowego dokumentu PIT-36, PIT-37 lub PIT-28. Ulga na internet obejmuje cały roczny koszt zakupu usługi, a zatem kwotę wraz z podatkiem VAT za 12 miesięcy do limitu 760 zł brutto.

Komu przysługuje ulga na internet?

Z ulgi na internet może skorzystać każdy podatnik, który spełni określone w ustawie warunki. Przede wszystkim odliczenie kosztów zakupu usługi jest możliwe wyłącznie w dwóch następujących po sobie latach. Po skorzystaniu z ulgi w roku 2022 kolejną (i jedyną) możliwością jest dokonanie podobnego odliczenia za rok 2023. Nie można natomiast skorzystać z ulgi przykładowo w roku 2022, a następnie dopiero w 2024.

Co ciekawe, prawo do ulgi dotyczy nie tylko użytkowników sieci stacjonarnych. Może z niego skorzystać również osoba korzystająca z internetu mobilnego (LTE), a nawet z płatnego dostępu do internetu w miejscu publicznym. Wszystkie ponoszone koszty należy udokumentować na wypadek kontroli z fiskusa.

Wspomniana wyżej dokumentacja nie musi ograniczać się wyłącznie do faktur i rachunków fiskalnych. Należy jednak pamiętać, że dokument potwierdzający zakup usługi musi jasno wskazywać na faktyczne poniesienie kosztów przez podatnika. Nie może to być wyłącznie umowa wskazująca na złożenie zamówienia.

Na dokumencie powinny znajdować się takie informacje, jak: dane identyfikujące kupującego i sprzedającego, nazwa (rodzaj) zakupionej usługi, kwota zapłaty, data płatności. Jeżeli transakcja dokonywana jest bezgotówkowo, dowodem poniesienia kosztów zakupu usługi może być wyciąg bankowy. Należy jedynie zwrócić uwagę, aby w tytule operacji pojawiła się informacja, że przelew dokonywany jest celem opłacenia dostępu do internetu.

Faktura może być traktowana jako dowód zakupu usługi pod warunkiem, że zawiera adnotację „opłacono”. Współcześnie urzędy dopuszczają już faktury w formie elektronicznej (w formacie PDF) bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody.

Komu nie przysługuje ulga na internet?

Z ulgi na internet nie skorzystają osoby, które nie wykazują dochodów w swoim zeznaniu podatkowym. Ulga przysługuje, choć nie zmienia sytuacji obywateli, których dochody w danym roku nie przekraczają kwoty wolnej od podatku.

Prawo do odliczenia ulgi na internet nie obejmuje podatników, których dane osobowe nie figurują na dowodzie zakupu usługi. W przypadku małżonków prowadzących wspólne gospodarstwo domowe istnieje możliwość skorzystania z ulgi przez każdego z nich, jednak niemal wyłącznie w sytuacji, gdy na dowodzie zakupu widoczne są oba imiona i nazwiska. Od tej reguły występują rzadko spotykane wyjątki.

Po spełnieniu powyższego warunku, oboje małżonkowie mogą skorzystać z ulgi na internet, niezależnie od tego, czy rozliczają się razem i osobno. Każdą z osób obowiązuje limit 760 zł brutto, a zatem łącznie mają możliwość odliczenia od podatku kwoty 1520 zł brutto. Podział nie musi być równy, przykładowo przy łącznych kosztach wynoszących 900 zł jedno z małżonków może odliczyć 700 zł, a drugie 200 zł. W przypadku rozdzielności majątkowej każdy z małżonków może odliczyć tylko taką kwotę, jaką rzeczywiście przeznaczył w danym roku na opłacenie internetu.

Ulga na internet nie przysługuje również w sytuacji, gdy podatnik korzysta z zakupionego internetu w ramach działalności gospodarczej i zalicza usługę do kosztów jej prowadzenia.

Zobacz Również

Komentarze

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments