Turcja a paszport tymczasowy

22 grudnia 2018

Na wstępie należy zaznaczyć, że osoby, które legitymują się paszportami tymczasowymi mają ograniczone możliwości uzyskania wizy tureckiej. Ograniczone? Co to oznacza? Oznacza to tyle, że nie są uprawnione do zakupu e – wizy (wizy tureckiej online) oraz wizy po przylocie do Republiki Turcji.

Wiza turecka – jak można ją uzyskać?

Każdy posiadacz paszportu tymczasowego, który ubiega się o wizę do Turcji, powinien zgłosić się do Ambasady Turcji w Warszawie – to właśnie tam można starać się o pisemne zezwolenie na przekroczenie granicy. Uwaga! Wiza wydawana przez Ambasadę jest wizą jednokrotną.

Ważność paszportu tymczasowego

Aby móc uzyskać wizę w Ambasadzie Turcji w Warszawie, nasz paszport powinien być ważny minimum 60 dni od daty opuszczenia Turcji.

Zobacz Również

Komentarze