Meksyk – paszport czy dowód osobisty?

6 stycznia 2019

Na wstępie należy zaznaczyć, że od turystów z Polski nie wymaga się posiadania wiz wjazdowych do Meksykańskich Stanów Zjednoczonych. Tak dzieje się głównie w przypadku pobytów turystycznych, prywatnych oraz służbowych, które nie przekraczają 180. dni. Warto mieć jednak na uwadze fakt, że osoby, które udają się do Meksyku w celu podjęcia pracy (lub działalności handlowej) są zobowiązane do posiadania wizy odpowiadającej charakterowi ich pobytu.

Paszport czy dowód osobisty?

Dokumentem podróży uprawniającym do przekroczenia granicy, a także pobytu w Meksykańskich Stanach Zjednoczonych jest ważny paszport – okres ważności dokumentu paszportowego przy wjeździe do Meksyku wynosi sześć miesięcy.

Obowiązek meldunkowy

Osoby, które zamierzają zostać na terytorium Meksykańskich Stanów Zjednoczonych do 180. dni (w celach turystycznych) są objęte obowiązkiem meldunkowym.

Opłata turystyczna

Turyści przekraczający granicę drogą lądową są zobligowani do wniesienia tzw. opłaty turystycznej (opłata ta wynosi około 25,00 dolarów). W przypadku podróży samolotem opłata jest wliczona w cenę biletu.

Zobacz Również

Komentarze