Maroko – paszport czy dowód osobisty?

22 grudnia 2018

Obywatele polscy, którzy zamierzają spędzić urlop w Królestwie Maroka, są zwolnieni z obowiązku wizowego na okres do 90. dni. Dokumentem podróży, który uprawnia ich do przekroczenia granicy, a także pobytu na terenie państwa jest aktualny paszport. Uwaga! Dokument paszportowy powinien być ważny jeszcze przez minimum trzy miesiące od planowanej daty wjazdu. Kolejną ważną informacją jest to, że władze marokańskie mogą żądać od turystów udokumentowania odpowiednich środków finansowych na czas pobytu w Maroku.

Maroko – obowiązek meldunkowy

Na terytorium Królestwa Maroka nie ma obowiązku meldunkowego.

Zobacz Również

Komentarze