Kenia – paszport czy dowód osobisty?

24 grudnia 2018

Polacy wybierający się w podróż do Republiki Kenii są zobligowani do posiadania wizy pobytowej. O wizę pobytową należy ubiegać się na stosownej stronie internetowej lub na granicach kenijskich. Koszt wizy wynosi 50,00 dolarów (USD). Ważną informacją dla turystów jest fakt, że dzieci poniżej 16. roku życia są zwolnione z obowiązku wizowego. Istnieje jednak warunek: muszą podróżować z opiekunami.

Paszport czy dowód osobisty?

Dokumentem podróży uprawniającym do przekroczenia granicy, a także pobytu w Republice Kenii jest aktualny dokument paszportowy. Uwaga! Okres ważności dokumentu nie może być krótszy niż sześć miesięcy od daty planowanego powrotu.

Zobacz Również

Komentarze