Grecja – paszport czy dowód osobisty?

6 stycznia 2019

Obywatele Polski, w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mogą wjechać na terytorium Republiki Greckiej na postawie ważnego paszportu lub dowodu osobistego. Na terenie państwa będą mogli przebywać trzy miesiące (90 dni) – niezależnie od celu pobytu.
Drugą ważną kwestią wartą uwagi jest stan dokumentów stwierdzających tożsamość – te powinny być w wystarczająco dobrym stanie technicznym.

Republika Grecka – pobyt powyżej 90. dni

Pobyt w Grecji powyżej 90. dni wymaga uzyskania pozwolenia. W rejonie Aten, a także Salonik pozwolenia są wydawane przez Wydziały Policji ds. Cudzoziemców, natomiast w pozostałych regionach Republiki Greckiej – przez wydziały bezpieczeństwa publicznego lokalnych komisariatów policji.

Zobacz Również

Komentarze