Dodatkowe ubezpieczenie turystyczne – dlaczego musisz je mieć?

29 sierpnia 2017
Click to rate this post!
[Total: 30 Average: 4]

Spokojny i udany urlop to urlop bezpieczny. W tym zaś obszarze obowiązuje kilka zasad, o przestrzeganiu których warto pamiętać. Jedną z nich jest posiadanie ubezpieczenia turystycznego o odpowiednim zakresie ochrony.

Organizując wyjazd na własną rękę, ubezpieczenie trzeba wykupić indywidualnie. Udając się natomiast na wakacje z biurem podróży, należy zastanowić się, czy wliczony w cenę usługi pakiet, spełni swe zadanie – w praktyce okazuje się on niewystarczający z uwagi na mocno okrojony zakres ochrony i niską sumę ubezpieczenia. Wiele osób wychodzi jednak z założenia, że to wystarczy. Takie podejście to nieporozumienie. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy i czy ubezpieczenie turystyczne rzeczywiście nie okaże się potrzebne.

Gdzie najtańsze dodatkowe ubezpieczenie turystyczne

Wydatki na leczenie za granicą stanowią zdecydowanie najbardziej kosztowny składnik ryzyka. Pół biedy, jeśli skończy się tylko na wizycie u lekarza – znacznie gorzej sprawa przedstawia się w przypadku pobytu w szpitalu czy transportu medycznego do Polski. Pewien mieszkaniec Warszawy pojechał na wymarzone wakacje do Egiptu. Miał pecha i padł ofiarą niefortunnego zdarzenia, w wyniku którego doznał obrażeń ciała. Ponieważ biuro turystyczne nie zagwarantowało dostatecznej ochrony z tytułu ubezpieczenia, a podróżny nie miał dodatkowej polisy, musiał on z własnej kieszeni wyłożyć sporo pieniędzy. W opolskim NFZ był przypadek chorej na padaczkę osoby, która podczas urlopu za granicą dostała ataku, lecz ubezpieczyciel nie wypłacił odszkodowania z uwagi na brak dodatkowej polisy. Do rzadkości nie należą sytuacje, kiedy poszkodowany otrzymuje znacznie niższe świadczenie niż się spodziewał – to efekt niezapoznania się z warunkami polisy oferowanej przez touroperatora bądź wykupienia ubezpieczenia o zaniżonej sumie. Zdarza się też – i to często – że odszkodowanie w ogóle nie jest wypłacane.

Wybierając się na zagraniczne wakacje, trzeba mieć świadomość również i innych zagrożeń takich jak m.in.:

– zaginięcie w górach, na morzu itd.,

– wejście konflikt z miejscowym prawem,

– kradzież lub uszkodzenie sprzętu sportowego, samochodu itd.,

– utrata dokumentów.

Mając na uwadze powyższe przesłanki oraz opinie osób, które na wakacjach doznały szkód i poniosły finansową stratę, dobra polisa turystyczna to podstawa. Przebywając w tak pięknych miejscach jak m.in. Maroko, Włochy, Grecja czy Hiszpania nie chcemy myśleć, że to nam przytrafi się coś złego – a może to spotkać każdego.

Co zatem powinno zawierać ubezpieczenie na wakacjach? Zakup polisy uzależniony jest od paru czynników takich jak m.in. specyfika miejsca docelowego (czy istnieje zagrożenie atakami terrorystycznymi itp.), charakter wyjazdu (rodzinny wypoczynek, uprawianie sportów ekstremalnych etc.), wiek podróżnych itd. Najistotniejszymi elementami polisy ubezpieczeniowej są:

– zakres ubezpieczenia – czyli zdarzenia, w przypadku których ubezpieczyciel udziela wsparcia,

– maksymalna wysokość sumy gwarancyjnej – czyli kwoty określające wysokość odszkodowania na wypadek różnych zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową,

– katalog wyłączeń z zakresu ochrony ubezpieczeniowej – czyli zdarzenia, gdzie polisa nie działa, a ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowań,

W zależności od indywidualnych potrzeb istnieje opcja rozszerzenia polisy m.in. o ubezpieczenie:

– sprzętu sportowego,

– OC sportowe,

– OC w życiu prywatnym,

– Auto Assistance,

– na okoliczność uprawiania sportów podwyższonego ryzyka oraz ekstremalnych.

Szczególnymi przypadkami, kiedy stosowne rozszerzenia okazują się niezbędne, są choroby przewlekłe oraz ciąża.

Ważne kwestie: ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne i u kogo je wykupić? Jego koszt jest nieporównywalnie niższy do wydatków ponoszonych wskutek przedstawionych powyżej zdarzeń. Pokazuje to poniższe zestawienie pokazujące przykładowe koszty w najtańszym wariancie – stawki sprawdzaliśmy w porównywarce ubezpieczeń Rankomat.pl.

Nazwa produktu  * Koszty leczenia OC w życiu prywatnym   NNW  Assistance Wysokość składki  Zamów
Grecos 64 tys. zł brak 3 tys. EUR (ok. 12,8 tys. zł) w pakiecie z kosztami leczenia – zakres podstawowy W cenie wyjazdu w Grecos BP
Itaka 85,2 tys. zł brak – trwały uszczerbek na zdrowiu 5 tys.zł,

– śmierć 2,5 tys. zł

w pakiecie z kosztami leczenia – zakres podstawowy W cenie wyjazdu w Itace BP
Allianz Globtroter

(Allianz)

120 tys. zł 100 tys. zł 20 tys. zł w pakiecie 199 zł (dla 3 osób (jednorazowa płatność online) Zamów
Indywidualne podróże Kontynenty (AXA Assistance) 30 tys. EUR (ok. 125,5 tys. zł) 50 tys. EUR (ok. 209 tys. zł) 4 tys. EUR (ok. 17 tys. zł) w pakiecie z kosztami leczenia 147 zł (dla 3 osób (jednorazowa płatność online) Zamów
Wariant Eco (BeforeYouGo) 150 tys. zł 50 tys. zł brak do 150 tys. zł 161 zł (dla 3 osób (jednorazowa płatność online) Zamów
Ergo Podróż (Ergo Hestia) 200 tys. zł 500 tys. zł 30 tys. zł w pakiecie 170 zł (dla 3 osób (jednorazowa płatność online) Zamów
Radość Odkrywania (Uniqa) 50 tys. zł 100 tys. zł 20 tys. zł w pakiecie – wariant MINI 162 zł (dla 3 osób (jednorazowa płatność online) Zamów
Bezpieczny Turysta (Ubezpieczenia Pocztowe) 50 tys. zł 10 tys. zł 10 tys. zł do 50 tys. zł 157 zł (dla 3 osób (jednorazowa płatność online) Zamów
Podróże (Link4) 50 tys. zł 25 tys. zł 10 tys. zl w pakiecie z kosztami leczenia 109,87 zł (dla 3 osób (jednorazowa płatność online) Zamów
W podróży (Gothaer) 20 tys. EUR (ok. 83,6 tys. zł) 25 tys. EUR (ok. 104,5 tys. zł) 10 tys. EUR (ok. 41,8 tys. zł) w pakiecie 87 zł (dla 3 osób (jednorazowa płatność online) Zamów
Bon Voyage (InterRisk) 5 tys. EUR (ok.20,9 tys. zł) 5 tys. EUR (ok.20,9 tys. zł) 5 tys. EUR (ok.20,9 tys. zł) do 1 tys. EUR 71,40 zł (dla 3 osób (jednorazowa płatność online) Zamów
Generali z myślą o podróży (Generali) 40 tys. zł 20 tys. zł 10 tys. zł do 40 tys. zł 103 zł (dla 3 osób (jednorazowa płatność online) Zamów
Bezpieczne Podróże (SIGNAL IDUNA) ok. 450 tys. zł ok. 450 tys. zł 100 tys. zł w pakiecie 37,37 zł (dla 1 osoby na 7-dniowy wyjazd do europejskiego kraju) Zamów
Wojażer (PZU S.A.) 160 tys. zł 100 tys. zł 100 tys. zł w pakiecie 21,70 zł  (dla 1 osoby na 7-dniowy wyjazd do europejskiego kraju) Zamów
Travel World (od TU EUROPA S.A dla Rainbow Tours S.A.) ok. 720 tys. zł ok. 45 tys. zł ok. 45 tys. zł w pakiecie 27,88 zł (dla 1 osoby na 7-dniowy wyjazd do europejskiego kraju) Zamów
Travel (AVA) ok. 225 tys. zł ok. 22,5 tys. zł ok. 18 tys. zł w pakiecie 23,23 zł (dla 1 osoby na 7-dniowy wyjazd do europejskiego kraju) Zamów
Ubezpieczenie Na Podróż – pakiet BASIC (TUI) 70 tys. zł 100 tys. zł 10 tys. zł w pakiecie 20,30 zł (dla 1 osoby na 7-dniowy wyjazd do europejskiego kraju) Zamów

*kwoty przeliczone na złotówki według aktualnego kursu Euro.

Ubezpieczenie turystyczne dla dziecka

Bezpieczeństwo dziecka podczas wakacji to dla rodziców sprawa priorytetowa – bez względu na to czy w rachubę wchodzi wyjazd rodzinny, czy organizowany przez szkołę. Ani szkolne NNW, ani ubezpieczenie z biura podróży nie wystarczy. Takie polisy mają zwykle ograniczony zakres ochrony, cechuje je też niska suma gwarancyjna – trudno wyrobić sobie opinie na ich temat, kiedy nie zna się OWU (Ogólnych Warunków Ubezpieczenia), a taka niewiedza jest w praktyce niestety nagminnym zjawiskiem. I sporo kosztuje, czego doświadczyła rodzina spędzająca wakacje w Tunezji. Kilkuletni chłopiec doznał udaru słonecznego i trafił do szpitala – okazało się, że wymaga kilkudniowej hospitalizacji. Tymczasem ubezpieczenie z biura podróży pokrywało koszty tylko jednego dnia pobytu w szpitalu – uiszczenie pozostałej części rachunku spoczęło na barkach rodziny.

Decydując się na wykupienie polisy turystycznej dla dziecka, należy się upewnić, czy zawiera ona następujące elementy:

– ubezpieczenie kosztów leczenia – ze szczególnym naciskiem na te, które nie są refundowane przez EKUZ (Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego),

– ubezpieczenie NNW – w przypadku, gdy polisa szkolna/turystyczna nie zapewnia w tym obszarze dużego zakresu ochrony,

– OC w życiu prywatnym – pozwoli pokryć koszty szkód wyrządzonych przez dziecko osobom trzecim,

– ubezpieczenie bagażu.

Dodatkowo jeśli wyjazd wiąże się z uprawieniem sportów ekstremalnych lub podwyższonego ryzyka, nieodzowne jest wzbogacenie polisy o stosowne rozszerzenie. Podobnie jest w sytuacji, gdy dziecko cierpi na chorobę przewlekłą jak np. astma czy cukrzyca.

Turystyczne ubezpieczenie dla dziecka nie jest drogie – za jeden dzień płaci się średnio od 2,30 zł, przy czym ostateczna kwota jest zdeterminowana zakresem i rodzajem ochrony ubezpieczeniowej. Poniższe zestawienie prezentuje oferty ubezpieczeń dla 11-letniego dziecka, nie cierpiącego na żadną chorobę przewlekłą, na 7-dniowy pobyt w Chorwacji (wypoczynek i zwiedzanie).

Nazwa ubezpieczyciela Koszty leczenia OC w podróży NNW Bagaż Assistance Wysokość składki Zamów
Aviva 100 tys. zł + stomatolog do ok. 640 zł i ratownictwo do 20 tys. zł 50 tys. zł – OC w życiu prywatnym 10 tys. zł 1 tys. zł w pakiecie z kosztami leczenia – zakres podstawowy 20,00 zł Zamów
AXA Assistance 20 tys. EUR (ok. 85,1 tys.zł) + stomatolog do 250 EUR (ok. 1,1 tys. zł) brak 2 tys. EUR (ok. 8,5 tys. zł) 200 EUR (ok. 850 zł) w pakiecie z kosztami leczenia – zakres rozszerzony 20,13 zł Zamów
ERV 20 tys. EUR (ok. 85,1 tys.zł) + stomatolog do 250 EUR (ok. 1,1 tys. zł) brak 20 tys. zł 800 zł w pakiecie – zakres podstawowy 20,30 zł Zamów
Gothaer 40 tys. EUR (ok. 170,2 tys. zł) + ratownictwo do 6 tys. EUR (ok. 25,5 tys. zł) 25 tys. EUR (ok. 106,4 tys. zł) 10 tys. zł 1 tys. zł w pakiecie z kosztami leczenia – zakres podstawowy 24,00 zł Zamów
Allianz (dla klientów TUI) 80 tys. zł + stomatolog do 1 tys. zł i ratownictwo do 22 tys. zł brak 14 tys. zł brak w pakiecie z kosztami leczenia – zakres podstawowy 25,90 zł Zamów
TU EUROPA S.A (dla Rainbow Tours S.A.) 30 tys. EUR (ok. 128 tys. zł) + ratownictwo do 5 tys. EUR (ok. 21,3 tys. zł) 50 tys. EUR (ok. 212,8 tys. zł) 5 tys. EUR (ok. 21,3 tys. zł) 500 EUR (ok. 2,1 tys. zł) w pakiecie z kosztami leczenia – zakres podstawowy 25,50 zł Zamów
SIGNAL IDUNA 40 tys. EUR (ok. 170,2 tys. zł) + stomatolog do 600 zł i ratownictwo do 6 tys. EUR (ok.25,5 zł) brak 30 tys. zł 1 tys. zł w pakiecie z kosztami leczenia – zakres podstawowy 46,94 zł Zamów

Gdzie najtańsze ubezpieczenie turystyczne od sportów ekstremalnych

Szusowanie na nartach? A może surfing? Perspektywa aktywnie spędzonego urlopu jest niezwykle kusząca, ale trzeba brać poprawkę na ryzyko, z jakim wiąże się uprawianie różnych dyscyplin sportowych. 31-letni mężczyzna podczas górskiej wspinaczki w Czarnogórze doznał złamania prawej kości ramiennej. Przybyłe na miejsce zdarzenia służby medyczne udzieliły mu pierwszej pomocy, chory trafił do szpitala. Okazało się, że nie obejdzie się bez operacji, którą można przeprowadzić po przewiezieniu pacjenta transportem lotniczym do Polski. Zarówno poszkodowany, jak i jego rodzina, byli przekonani, iż wydatki pokryje ubezpieczyciel, lecz tak się nie stało. Gdyby mężczyzna posiadał odpowiednie ubezpieczenie na wyjazd zagraniczny, nie musiałby pokrywać kosztów leczenia i lotniczego transportu medycznego opiewających na ok. 28 tys. zł. W niezbyt ciekawej sytuacji znalazł się również pewien 53-latek, który podczas surfowania na Wyspach Kanaryjskich skręcił nogę. Kończyna została unieruchomiona, pacjentowi przepisano leki przeciwzakrzepowe. Rachunek za udzieloną pomoc wyniósł ok. 2,5 tys. zł. Tyle poszkodowany musiał dopłacić do urlopu, gdyż nie posiadał ubezpieczenia od sportów ekstremalnych.

Błędne jest ponadto wychodzenie z założenia, że EKUZ  wystawiana za darmo przez NFZ wystarczy. Co prawda lepiej ją mieć, gdyż w razie choroby umożliwia ona dostęp do leczenia w krajach unijnych, a także w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Warto jednak pamiętać, że: po pierwsze – karta uprawnia do odzyskania części kosztów poniesionych w związku z leczeniem, po drugie – w każdym kraju obowiązują inne zasady realizacji świadczeń medycznych. Przekonał się o tym swego czasu turysta z Opola, który spędzał urlop w Grecji. Pływał motorówką po Morzu Egejskim i zderzył się z inną motorówką. Został ciężko ranny i trafił do szpitala. Nie miał ubezpieczenia turystycznego, a jedynie EKUZ, która na terenie Grecji nie chroni od skutków uprawiania sportów ekstremalnych. Rezultat? Rachunek na kilka tysięcy euro.

Planując wyjazd, koniecznie trzeba się upewnić czy dana aktywność jest zaliczana przez towarzystwa ubezpieczeniowe do sportów wysokiego ryzyka. Lista takich dyscyplin jest długa, zwykle znajdują się na niej m.in.:

– wspinaczka górska/skałkowa,

– surfing,

– kolarstwo górskie,

– myślistwo,

– motocross,

– sporty motorowe/motorowodne

– speleologia,

– skoki narciarskie,

– nurkowanie przy użyciu specjalistycznego sprzętu/na bezdechu,

– paralotniarstwo,

– skoki na bungee,

– narciarstwo poza oznakowanymi trasami.

Standardowe polisy oferowane przez biura podróży nie obejmują ryzyka związanego z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka. Dlaczego? Z prostego powodu – ponieważ koszt udzielenia pomocy medycznej, akcji ratowniczej i transportu do Polski jest bardzo wysoki, a poważny wypadek wiąże się z koniecznością wypłaty wielocyfrowego świadczenia. Dlatego właśnie opinie osób doświadczonych w tym temacie są jednoznaczne: na ubezpieczeniu od sportów ekstremalnych nie ma co oszczędzać.

Nazwa dyscypliny sportowej  Warta SIGNAL IDUNA Aviva  Generali AXA Assistance
wspinaczka górska i skałkowa tak tak tak tak tak (SWR)
speleologia tak tak tak tak tak
sporty motorowe/motorowodne tak tak tak tak tak (SWR)
motocross tak brak brak brak brak
myślistwo tak brak brak brak tak (SWR)
sztuki walki i sporty obronne tak brak tak brak tak ( SWR)
kolarstwo górskie tak tak tak brak tak
narciarstwo poza trasami tak tak tak brak tak
jazda po muldach brak tak brak brak tak
skoki akrobatyczne na nartach brak tak brak brak tak
skoki narciarskie tak tak brak brak tak
nurkowanie przy użyciu sprzętu specjalistycznego tak brak tak brak tak (SWR)
canyoning tak tak brak brak tak (SWR)
rafting tak brak tak brak tak (SWR)
żeglarstwo oceaniczne tak brak tak brak brak
baloniarstwo tak tak tak brak brak
bungee tak tak tak tak brak
BASE tak brak brak brak tak
jumping tak brak tak brak brak
surfing tak brak brak brak brak
katesurfing tak brak brak brak brak
sporty powietrzne brak brak brak tak brak
paralotniarstwo tak tak tak brak tak
spadochroniarstwo tak tak tak brak tak
rajdy samochodowe tak brak tak brak brak
bobsleje brak brak tak brak brak
biegi z pokonywaniem przeszkód brak brak tak brak brak
zorbing brak brak tak brak brak
wyścigi konne brak brak tak brak brak
szybownictwo brak tak tak brak tak
lotniarstwo brak brak tak brak brak
motolotniarstwo brak brak tak brak brak
heliskiing brak brak brak tak tak
heliboarding brak brak brak tak brak
pilotowanie samolotów silnikowych brak tak brak brak tak
canoping brak tak brak brak brak
alipnizm brak tak brak brak brak
sporty wykorzystujące pojazdy poruszające się po śniegu/lodzie brak tak brak brak brak

SWR oznacza sport wysokiego ryzyka.

Jak się kształtują ceny polis uwzględniających sporty ekstremalne? Przykładowo za 7-dniowy pobyt zagraniczny składka wynosi:

– AXA Assistance: 111,40 zł – dla porównania składka podstawowa to 23,20 zł,

– SIGNAL IDUNA: 87,97 zł  – dla porównania składka podstawowa to 22 zł,

– Warta: 95 zł – dla porównania składka podstawowa to 32 zł.

Reasumując: dodatkowe ubezpieczenie turystyczne to jeden z najistotniejszych czynników zapewniających komfort podczas urlopu. Zawsze trzeba się liczyć z ryzykiem negatywnych zdarzeń, których finansowe konsekwencje odczujemy bardzo dotkliwie. Nie wolno dać się zwieść przeświadczeniu, że w razie problemów biuro podróży wszystkim się zajmie. Bez polisy gwarantującej zakres ochrony dopasowany do naszych indywidualnych potrzeb i oczekiwań nie otrzymamy odszkodowania – koszty opieki medycznej za granicą, akcji ratunkowej czy medycznego transportu do kraju etc. obciążą naszą kieszeń. Posiadanie ubezpieczenia turystycznego przynosi wiele profitów – za rozsądne pieniądze otrzymujemy pewność, że w razie wypadku, choroby itp. nie zostaniemy na przysłowiowym lodzie.

Zobacz Również

Komentarze

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments