Czarnogóra – paszport czy dowód osobisty?

17 listopada 2018

Obywatele Polski mogą przekraczać granicę Czarnogóry, a także przebywać na jej terytorium do 30. dni na podstawie ważnego dowodu osobistego, od 30. do 90. dni na postawie ważnego paszportu oraz powyżej 90. dni na podstawie wizy.

Jak wynika z powyższego opisu, obywatele RP zamierzający przedłużyć pobyt w Czarnogórze (powyżej 90. dni), są zobligowani do wypełnienia obowiązku wizowego. Wracając jeszcze do dokumentów tożsamości, to te nie powinny nosić śladów zniszczenia.

A jak wygląda kwestia przekraczania granicy przez osoby niepełnoletnie?

W przypadku osób poniżej 18. roku życia, zaleca się posiadanie ważnego paszportu. Trzeba również wiedzieć, że osoby niepełnoletnie, które nie dysponują odpowiednim zezwoleniem od rodziców lub opiekunów prawnych, nie przedostaną się na terytorium Czarnogóry.

Jak powinno wyglądać zezwolenie?

Dokument (czyli zezwolenie na przekroczenie granicy) powinien być potwierdzony notarialnie, a także przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język serbski lub czarnogórski. Ważne jest także, aby w dokumencie znalazły się dane osobowe oraz numer paszportu osoby małoletniej oraz dane osobowe osoby pełnoletniej, pod opieką której znajdzie się dziecko.

Zobacz Również

Komentarze